ทองม้วน อาบัง ของดีขึ้นชื่อจังหวัดปัตตานี เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านในชุมชนเกิดเป็นขนมทองม้วนรสชาติเข้มข้นถูกปากนักชิม มีทั้งรสดั้งเดิม รสงาดำ รสกล้วยหอม และอีกหลากหลายรสชาติโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นตามฤดูกาล

28 เมษายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) วิดีทัศน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP